BETINGELSER

Betingelser for transporter, kran- og baksearbejde

Nedennævnte betingelser for nationale og internationale transporter, specialtransport, kran- og eller baksearbejde er normalt gældende, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 5 dage efter leveringstidspunkt.

Forsikringsbetingelser for internationale transporter
Alle opgaver udføres iht. AKV97 samt CMR-loven og Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2015), der begrænser vort ansvar for bortkomst eller forringelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse max. til fragtbeløbet; max. SDR 50.000,00 pr. ordre. Særlig opmærksomhed henledes på § 28, hvori der står, at krav forældes på et år, og at panteret efter §14 omfatter såvel aktuelle som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser iht. § 11. Såfremt der ønskes yderligere forsikringsdækning, kan tillægsforsikring tegnes iflg. nedennævnte, efter skriftlig aftale inden transporten påbegyndes.

Forsikringsbetingelser for nationale transporter
Tilbuddet er inkl. forsikring af godset under hele transporten, inkl. på- og aflæsning, eller pr. opgave til en max. dækning på 5 mio. kr. pr. læs. Hvis yderligere forsikring ønskes, skal dette oplyses inden pålæsning. Vi kan, uanset beløbets størrelse, tilbyde forsikringsdækning til en fordelagtig pris. Forsikringen dækker fra det øjeblik læsning påbegyndes af Dansk Specialtransport v/Rørby Johansen A/S til transport og ophører i det øjeblik, godset stilles til modtagerens disposition ved endt aflæsning. I det omfang af- og pålæsning samt evt. indbaksning er pålagt Dansk Specialtransport, vil skader opstået i forbindelse hermed også være omfattet af forsikringen som ovenfor nævnt.

Transportbetingelser
Hele transportruten skal være fri for diverse gener, fx skilte, hegn, ledninger m.m., og underlaget skal være bæredygtigt, så den samlede transport kan gennemføres uhindret. Såfremt der skal fjernes skilte, lygter, ledninger, helleanlæg m.m. eller udlægges jernplader, er omkostninger hertil ikke indeholdt i vort tilbud. Disse omkostninger faktureres særskilt efter bilag + 10% udlægsprovision.

Kranarbejde
Deres kranløft er forsikret til max. kr. 1 mio. pr. løft, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale om andet, inden løft påbegyndes. Såfremt De ønsker tillægsforsikring, kan  dette tilbydes efter aftale til en pris af 1,8 ‰ af hele godsværdien. Det er lejers ansvar, at tilkørselsveje og arbejdsområde, hvorpå der skal udføres løfteopgaver, er bæredygtigt, at der ikke er skjulte ledninger eller andet, og at bygningsværker ikke kan styrte sammen eller tage skade af evt. støttebenstryk. Det forudsættes, at kranen kan stilles direkte op af løfteopgaven, 100% optimalt. Hvis dette ikke er muligt, er evt. ekstra-omkostninger til større kran, for lejers regning, såfremt dette ikke er aftalt ved indgåelse af aftalen.